top of page

Waarom koudetraining en mindfulness elkaar goed aanvullen


In de trainingen horen wij geregeld van deelnemers dat zij het moment waarop zij in het water zijn, associëren met mindfulness. Deelnemers noemen dit vaak een meditatieve ervaring omdat zij dankzij het koude water meer aanwezig zijn in het hier en nu. Binnen het Centrum voor Koudetraining houden we ons zowel bezig met de beoefening van koudetraining als mindfulness. In deze blog gaan we dieper in op de overeenkomsten en lichten we toe waarom koudetraining en mindfulness elkaar goed aanvullen.

Koudetraining en mindfulness, overeenkomsten en verschillen

Koudetraining heeft als doel lichaam en geest te ontspannen in koud water of onder de koude douche, om daardoor de gezondheid te versterken. Bij mindfulness is het doel om bewustzijn en aandacht te ontwikkelen voor het huidige moment, wat uiteindelijk ook het gevolg kan hebben dat er meer rust en ontspanning kan worden ervaren. Binnen zowel koudetraining als mindfulness leer je de aandacht te richten op het hier en nu.

Binnen mindfulness is het doorbreken van automatische gedachtepatronen een belangrijk onderdeel: uit de automatische piloot stappen. Hierdoor kan je meer zelfbewuste keuzes gaan maken. Mindfulness gaat ook over om leren gaan met verlangens (ik wil iets), onrust (ik wil iets anders), twijfel (wil ik dit wel?), en je eigen reactiviteit hierop onderzoeken. Met koudetraining versterk je je focus. Je stemt je af op gedachten die jou kracht, energie en vertrouwen geven. Gedachten als 'ik kan dit niet' worden vervangen door gedachten als 'ik kan het', 'ik vertrouw op mijn kracht' of 'ik adem en ontspan'. Zowel koudetraining als mindfulness vergroten het bewustzijn dat gedachten komen en gaan. Je hoeft je er niet mee te identificeren, je bent niet je gedachten, je hebt ze.

De ademhaling als ankerpunt bij koudetraining en mindfulness Zowel binnen koudetraining als mindfulness wordt de adem als ankerpunt ingezet. Bij mindfulness wordt de ademhaling vaak gebruikt als meditatieobject, waardoor je door de aandacht te richten op de ademhaling, opmerkzaamheid kan ontwikkelen. Je aandacht dwaalt bijvoorbeeld regelmatig af naar gedachten, je merkt dat op en brengt de aandacht weer terug naar de adem. Op deze manier kan de ademhaling gebruikt worden om in een staat van opmerkzaamheid te komen, de automatische piloot te doorbreken en van doe-modus naar de zijn-modus te schakelen. Om vanuit een staat van doen, actie en actief denken over te gaan naar een staat van bewustzijn, aanwezigheid en observatie. Dit betekent dat je je niet langer laat meeslepen door automatische patronen van denken, voelen en handelen, maar dat je meer aandacht besteedt aan het moment en aan jezelf. De aandacht op de ademhaling richten heeft doorgaans ook een kalmerend effect op de ademhaling.

Anders dan bij mindfulness is de ademhaling bij koudetraining een instrument om doelgericht en actief in te zetten en zelfs te beïnvloeden. Bij koudetraining helpt focus op de ademhaling om je lichaam te beheersen op het moment dat je in het koude water gaat. Je kr