top of page

ALEGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING

Algemene Voorwaarden Koudetraining

1. Door het betalen van het inschrijfgeld van de training verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden

2. De aankoop van een ticket is uitgesloten van het herroepingsrecht. Alle tickets zijn slechts eenmalig geldig.

Annuleringsvoorwaarden
3. Voor een training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot 2 weken van tevoren kan kosteloos worden geannuleerd.

  • Bij annulering tussen de 1 en 2 weken voor aanvang, wordt 50% van de deelnemersprijs terugbetaald of is in overleg verschuiving naar een volgende cursus mogelijk.

  • Annulering binnen 1 week voor aanvang wordt er geen geld geretourneerd.

4. Het deelnemen aan de training is geheel voor eigen risico. De deelnemers is zelf verantwoordelijke om na te gaan of koudetraining een goed idee is. We vragen alle deelnemers daarom om vooraf deze lijst met contra-indicaties zorgvuldig door te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om vooraf advies te vragen aan de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

5. Koudetraining kan niet aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die voortvloeien uit deelname aan de koudetrainingen of workshops die door het Centrum voor Koudetraining worden georganiseerd.

6. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

 

7. Koudetraining heeft het recht een training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de trainer, te weinig deelnemers of overmacht. In geval van annulering door Koudetraining heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
8. Koudetraining behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van (online) trainingen. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

9. Lees meer over het gebruik van uw gegevens en uw privacy in onderstaande privacyverklaring.

 

10. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

 

Privacyverklaring Koudetraining

Dit privacybeleid beschrijft hoe VOF Centrum voor Koudetraining (de "Site" of "wij") uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de site bezoekt of een aankoop doet.


1. Persoonlijke informatie verzamelen

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de site en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit privacybeleid verwijzen we naar alle informatie die een persoon op unieke wijze kan identificeren (inclusief de onderstaande informatie) als "Persoonlijke informatie". Zie de onderstaande lijst voor meer informatie over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom.

2.  Apparaat informatie verzamelen
– Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, zoektermen en hoe u met de site omgaat.
– Doel van het verzamelen: om analyses uit te voeren over het gebruik van de site om onze site verder te optimaliseren.
– Bron van verzameling: wordt automatisch verzameld wanneer u onze site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels.
– Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met het ticketsysteem Chipta.

3. Order informatie verzamelen
– Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, e-mailadres en telefoonnummer.
– Doel van het verzamelen: om producten of diensten aan u te leveren, om uw betalingsinformatie te verwerken, verzending van het ticket te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te verstrekken, met u te communiceren, onze bestellingen te screenen op mogelijk risico of fraude, en wanneer in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties te verstrekken met betrekking tot onze producten of diensten.
– Bron van verzameling: verzameld van u.
– Delen van gegevens: worden gedeeld met het ticketsysteem Chipta.

4. Informatie voor klantenondersteuning
– Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: e-mailadres, telefoonnummer, adres.
– Doel van de verzameling: om klantenondersteuning te bieden.
– Bron van verzameling: verzameld van u.

5. Persoonlijke informatie delen
We delen uw persoonlijke informatie met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:
– We gebruiken Chipta om de verkoop van onze online tickets te stimuleren . U kunt hier meer lezen over hoe Chipta uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.chipta.com/nl/

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw persoonlijke informatie om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld:
– We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.

We delen informatie over uw gebruik van de site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze advertentiepartners. We verzamelen en delen een deel van deze informatie rechtstreeks met onze advertentiepartners, en in sommige gevallen door het gebruik van cookies of andere vergelijkbare technologieën (waarmee u, afhankelijk van uw locatie, toestemming kunt geven).
– We gebruiken Facebook-advertenties (inclusief Instagram)

Voor meer informatie over hoe advertenties worden verwerkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative (“NAI”) bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties via onderstaande links:
– FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
– GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze diensten door de opt-outportal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout.aboutads.info/.

6. Persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te leveren, waaronder: producten te koop aanbieden, betalingen verwerken, verzending en uitvoering van uw bestelling, en u op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

7. Wettelijke basis

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
– Uw toestemming;
– De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
– Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
– Om uw vitale belangen te beschermen;
– Het uitvoeren van een taak van algemeen belang;
– Voor onze legitieme belangen, die niet prevaleren boven uw fundamentele rechten en vrijheden.

8. Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een bestelling plaatst via de site, bewaren we uw persoonlijke gegevens voor onze administratie, tenzij u ons vraagt om deze informatie te wissen. Raadpleeg het gedeelte 'Uw rechten' hieronder voor meer informatie over uw recht op het wissen van gegevens.

9. Automatische besluitvorming

Als u een inwoner van de EER bent, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

 

We nemen GEEN volledig geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of anderszins significant effect heeft met behulp van klantgegevens.

Onze verwerker Chipta maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridisch of anderszins significant effect op u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:
– Tijdelijke weigering van IP-adressen die zijn gekoppeld aan herhaalde mislukte transacties. Deze weigering blijft een klein aantal uren bestaan.
– Tijdelijke weigering van creditcards die zijn gekoppeld aan geweigerde IP-adressen. Deze weigering blijft een klein aantal dagen bestaan.

10. AVG

Als u een inwoner van de EER bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens: info@koudetraining.nu.
 

11. Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze site bezoekt. We gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele, prestatie-, reclame- en sociale media- of inhoudscookies. Cookies maken uw browse-ervaring beter doordat de website uw acties en voorkeuren (zoals login en regioselectie) kan onthouden. Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of van de ene pagina naar de andere bladert. Cookies geven ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het hun eerste bezoek is of dat ze een frequente bezoeker zijn.

We gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze site te optimaliseren en om onze diensten te leveren.

12. Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website

NameFunction_abUsed in connection with access to admin._secure_session_idUsed in connection with navigation through a storefront.cartUsed in connection with Zapier cart.cart_sigUsed in connection with checkout.cart_tsUsed in connection with checkout.checkout_tokenUsed in connection with checkout.secretUsed in connection with checkout.secure_customer_sigUsed in connection with customer login.storefront_digestUsed in connection with customer login._shopify_uUsed to facilitate updating customer account information.

13. Rapportage en analyse
Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van of het een "permanente" of "sessie"-cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat u stopt met browsen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken, zijn permanent en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren via uw browserbediening, vaak te vinden in het menu "Extra" of "Voorkeuren" van uw browser. Voor meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites als www.allaboutcookies.org.

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig voorkomt dat we informatie delen met derden, zoals onze advertentiepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte 'Gedragsadvertenties' hierboven.

14. Niet traceren

Houd er rekening mee dat, omdat er geen consistent begrip is van de branche over hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, we onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer we een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

15. Veranderingen
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

 

16. Contact

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@koudetraining.nu of per post met behulp van de onderstaande gegevens:

VOF Centrum voor Koudetraining, Ternatestraat 59, Utrecht

Laatst bijgewerkt: 20-01-2023

* Als u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hier contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of onze toezichthoudende autoriteit: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

bottom of page